Przejdź do treści Przejdź do menu

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, udostępniamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 2 w Bielsku-Białej:

Klauzula informacyjna RODO

W związku z prowadzeniem przez Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej strony w serwisie Facebook poniżej udostępniamy także informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach strony:

Klauzula informacyjna - serwis Facebook

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, materiału filmowego oraz prac dziecka

 

 

Kontakt w sprawie  ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Monika Francuz

e-mail: iod@projektbdo.pl

tel.: +48 502 173 951