Przejdź do treści Przejdź do menu

PRAWA DZIECKA

Dziecko ma prawo do :

 • życia i rozwoju;
 • tożsamości ;
 • swobody myśli, sumienia i wyznania;
 • wyrażania własnych poglądów;
 • wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami przypadku rozłączenia z nimi;
 • wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego rodzaju okrucieństwa;
 • wypoczynku i czasu wolnego;


Dziecko ma obowiązek:


 • przestrzegania zawartych umów grupowych;
 • reagowania na polecenia nauczyciela;
 • zgłaszania nauczycielowi potrzeb fizjologicznych;
 • zgłaszania nauczycielowi skaleczeń, urazów i złego samopoczucia;
 • nie oddalania się od grupy w budynku i na zewnątrz;
 • dbania o zabawki i o pomoce dydaktyczne;
 • poszanowania nietykalności osobistej innych dzieci;
 • zgodnego współżycia z rówieśnikami.