Przejdź do treści Przejdź do menu

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 2 w Bielsku – Białej 

Wrzesień 2022 r.

„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU” 

Edukacja w naszym przedszkolu skierowana jest na odnoszenie przez dzieci sukcesów tak, aby nasze przedszkolaki przez resztę swojej  edukacji radziły sobie w otaczającej rzeczywistości.

 Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

CELE I ZADANIA:

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami,
 • Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.
 • Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,
 • Uświadamianie równowagi praw i obowiązków każdego człowieka
 • Wpajanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu i na drodze
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
 • Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 • Optymistycznie patrzące na świat.
 • Ufne w stosunku do nauczycieli.
 • Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi,  
 • kreatywne i empatyczne.
 • Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
 • Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
 • Wesołe, zaradne.
 • Bezpieczne i spokojne
 • Odpowiedzialne i obowiązkowe.
 • Kulturalne i tolerancyjne.
 • Świadome różnych zagrożeń.
 • Samodzielne w ocenie zachowań własnych i innych pod  względem bezpieczeństwa
 • Sprawne ruchowo
 • Prowadzące zdrowy tryb życia
 • Świadome podstawowych zasad ruchu drogowego
 • Chętne do rozwijania swoich zainteresowań(muzycznych, plastycznych, przyrodniczych, matematyczno-informatycznych itp.)

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI W ZAKRESIE:

 • osiągnięcia przez dziecko gotowości przedszkolnej i szkolnej
 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego dziecka i przedszkola
 • propagowania wiedzy prozdrowotnej
 • stymulowania rozwoju dziecka – korzystanie z pomocy specjalistów
 • podkreślania rangi wychowania przedszkolnego dla zwiększenia szans edukacyjnych dzieci

 

  PRIORYTETY NASZEJ PRACY: 

 • bezpieczeństwo dzieci
 • akceptacja i poszanowanie praw wychowanków
 • podnoszenie jakości pracy przedszkola
 • stosowanie nowatorskich metod pracy
 • wprowadzanie dzieci w świat kodowania i programowania

WZBOGACAMY BAZĘ PRZEDSZKOLA NIEZBĘDNĄ DO REALIZACJI WYZNACZONYCH ZADAŃ